Biserica noastră la început

Fondată la data de 12 iulie 1997 în cartierul Laval
Istoric, despre noi

Biserica noastră s-a constituit neoficial pe data de 1 oct.1995 după modelul bisericilor nou-testamentale baptiste din România. Convenţia generală din 16/09/1995 în care s-a decis constituirea era formată din 10 frati şi surori. Acest grup a făcut în perioada care a urmat demersurile necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare. De asemenea, ei au cerut primirea noii biserici ca membră în cadrul Asociaţiei Baptiste Române din Statele Unite ale Americii şi Canada şi în cadrul Convenţiei Canadiene Baptiste de Sud.

Când toate aprobările au fost obţinute, a avut loc deschiderea oficială a bisericii pe 12 iulie 1997. La această dată a avut loc şi ordinarea fratelui Nelu Sporea ca pastor al bisericii. La deschidere au participat fraţi păstori din Canada şi Statele Unite ale Americii: fratele Păsui Ionel, fratele Burghelea Constantin, fratele Mărcuci şi alţii. Fratele păstor Nelu Sporea a slujit Domnului şi Bisericii pâna în septembrie 1998. Din anul 1998 pâna în anul 2000 alţi fraţi păstori şi diaconi au ajutat lucrarea din Montréal. Amintim pe fraţii: Beni Crişan, Nelu Tripon, Viorel Clintoc, Drăgoi Cornel, Nicu Branda, Gheorghe Scântee, Levi Marian...

Din mai 2000 pâna în septembrie 2001, cel care coordonează lucrarea bisericii este pastorul Vasile Vădan. Încă înainte de intoarcerea fratelui Vasile Vădan în România, veniseră în Montréal fraţii Ovidiu Gardos şi Daniel Marian, ei fiind cei ce au preluat lucrarea Domnului în continuare. De la inceput şi până în vara anului 2003, biserica s-a adunat într-o clădire a fraţilor italieni de pe 8770 boul. St. Michel, clădire care a fost cumpărată din anul 2000 de către Biserica Penticostală Română. Din cauza lipsei unui local propriu, una dintre multiplele probleme au fost orele nepotrivite pentru întrunire (de sâmbată şi duminică între orele 15 si 17). Din această cauză, un grup de fraţi împreună cu fratele păstor Vasile Vădan a avut iniţiativa de cumpărare a unei clădiri sau a unui loc de construcţie pentru biserică. Astfel, în toamna anului 2001 se duc negocieri pentru achiziţionarea clădirii unui restaurant fast food pe 123 boul. Cartier Ouest din Laval. Imobilul se va cumpăra pe 29 noiembrie 2001, dar din lipsă de bani, demolarea şi transformarea lui în biserică începe doar în vara anului 2002.

Menţionăm cu ocazia aceasta efortul deosebit făcut de toţi fraţii şi prietenii casei Domnului. Efortul fizic şi financiar a fost exemplar din partea tuturor fraţilor dar trebuie să-i amintim aici mai cu seamă pe fraţii Daniel Marian şi Maxim Burger care au ştiut să se dăruiască întru totul Domnului pentru această lucrare. Ei au fost cei care au iniţiat, au susţinut şi s-au zbătut în a construi această casă de închinare. De asemenea, un aport deosebit şi-au adus atât fraţii canadieni şi americani din Convenţia Baptistă de Sud cât mai ales fraţii baptişti români - dintre care fraţii din New York au simţit cel mai mult cu noi. Ei ne-au ajutat atât financiar cât şi cu braţele lor şi fară dragostea lor pentru propăşirea lucrării Domnului Isus, această intreprindere a noastră ar fi fost imposibil de dus la bun sfârşit.

Prin harul Domnului, lucrările construcţiei au fost finalizate, iar pe data de 30 noiembrie 2003 a avut loc ceremonia de deschidere a locaşului de închinare. Au participat fraţi păstori din Statele Unite ale Americii şi din Canada. Aici am dori să-i amintim pe fraţii: Paul Johnson, Levi Marian, Dwight Severin Barrows, Iosif Feher.

Începând cu anul 2002, fratele păstor Dwight Severin Barrows a slujit Domnului şi bisericii, facând eforturi deosebite pentru a fi în fiecare lună la Montréal. Intre octombrie 2004 ? mai 2006 a slujit ca păstor fratele Emil Lela. După această perioadă au preluat lucrarea Domnului fraţii din Comitetul Bisericii. În luna aprilie 2007 a sosit la noi fratele păstor Paul Banu impreună cu familia, iar în data de 10 iunie 2007 fratele Banu a fost ales păstor al bisericii noastre, preluând lucrarea Domnului în continuare, până în ziua de astăzi.

«Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.» Ioan 3:16

Conducerea Bisericii noastre astăzi

Salutul Bisericii

1 Tesaloniceni 5:23 "Dumnezeul păcii să vă sfinţească El insuş pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite intregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos."

Evrei 13:20, 21 "Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui vecinic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârşiţi in orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui, şi să lucreze in voi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava in vecii vecilor! Amin."