Bine aţi venit

Bine aţi venit

Bunul cel mai de preţ al lui Dumnezeu este Biserica. Ea este de fapt agenda lui Dumnezeu în lume. Biserica este deopotrivă şi familia lui Dumnezeu. În Matei 18:20 Domnul nostru Isus Cristos spune: “Acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.”

Când ne pocăim şi venim la Dumnezeu cu credinţă, Isus Cristos, fiul lui Dumnezeu, devine Domnul şi Mântuitorul nostru personal, Duhul Sfânt devine Călăuzitorul nostru, iar Biserica devine Familia noastră spirituală. Dumnezeu doreşte ca toţi oamenii să vină la mântuire şi să facă parte din familia Lui.

Modalitatea prin care oamenii pot fi mântuiţi este de a crede şi a accepta in viaţa lor jerfta Domnului Isus Cristos, Cel care a fost răstignit pe cruce în locul fiecăruia dintre noi.

Deasemenea, noi trebuie să citim şi să studiem Sfânta Scriptură cu dorinţa sinceră de a o înţelege şi de a o aplica în viaţa noastră. Aceasta este tactica potrivită şi arma cea mai bună care ne va aduce biruinţa în lupta vieţii şi care ne va deschide drumul către Rai.

Învierea lui Isus Hristos este evenimentul central al istoriei omenirii şi constituie cea mai mare piedică în calea negării credinţei creştine. Datorită acesteia, creştinismul dăinuieşte, persistă în timp şi încă se răspândeşte. Pentru că, Hristos a înviat din morţi şi este viu!

“Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos.”